MemurGündem

İstanbul Pendik Belediyesi, 30 zabıta memuru alımı başvurularını kabul etmeye başlıyor.

İstanbul Pendik Belediyesi, personel eksikliğini gidermek amacıyla zabıta memuru alımı yapma kararı aldı. Bu kapsamda, ilgili pozisyon için başvuruların başladığı duyuruldu.

İstanbul Pendik Belediyesi, kadro eksikliğini gidermek amacıyla zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan ilana başvuruların 5 Haziran tarihinde başlayacağı bildirildi. İşte başvuruyla ilgili detaylar…

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Boş zabıta memuru pozisyonlarına atanmak için başvuran adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesi ile 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum olmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasıtlı olarak işlenen bir suç nedeniyle bir yıldan fazla hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu açısından; askerlikle herhangi bir ilişkisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bedensel veya zihinsel hastalığının bulunmaması,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

a) İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okula uygun öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak; önlisans mezunları için 2022-KPSSP93 ve lisans mezunları için 2022-KPSSP3 puan türünde, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) alım yapılacak unvanın yanında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak gerekmektedir.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

c) Başvuruda bulunabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartları da karşılamak gerekmektedir. Bu şartlara göre, başvuru yapacak olan adaylar, aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmalı ve boyunun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamalıdır. Boy ve kilo tespitleri, başvuru evrakları teslim alınmadan önce belediyemiz tarafından yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

e) Başvuru yapacak adaylar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre verilen ve tabloda belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıdır.

95daaefc ae16 4e04 b767 bd7fc6456d0d

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Adaylar, Başvuru Formunu Belediyemizin internet sayfasından http://www.pendik.bel.tr adresinden temin edeceklerdir. Elektronik ortamda doldurduktan sonra ıslak imza ile imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir:

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu ve barkod numaralı mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilerek suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilerek suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

d) KPSS Sonuç Belgesi ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilerek suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

h) Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır).

BAŞVURU

Söz konusu ilana başvurular 5 Haziran tarihinde başlayacak ve 9 Haziran tarihinde sona erecektir. Başvurular sadece şahsen yapılacaktır.

Başvuru Adresi: Pendik Belediyesi Merkez Binası, Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5, 1. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Pendik/İstanbul.

İLANIN TAM METNİ

[pdf-embedder url=”https://kamupersonelim.com.tr/wp-content/uploads/2023/06/ilan-metni.pdf” title=”ilan metni”]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu